M. v.d. Eijnden Veehandel B.V.

M. v.d. Eijnden Veehandel B.V. handelt in varkens. We kopen zeugen en biggen in bij fokkers en vleesvarkens kopen we in bij onze mesters. Daarnaast verkopen we biggen aan deze mesters en vleesvarkens en slachtzeugen aan slachterijen binnen Nederland en Duitsland.

Tevens hebben we onze eigen veehouderij, waardoor we in staat zijn met onze klanten mee te denken en waar nodig te adviseren. We maken goede analyses en bieden terugkoppeling van de slachtgegevens.

Op basis van deze informatie laten we onze klanten in één overzicht de resultaten per varken zien. Vleespercentage, spek- en spierhouding, maar ook hoeveel een varken buiten het gewichtstraject valt en welke kosten dit met zich meebrengt, zijn in kaart gebracht. Klik hier voor een voorbeeld.