• M. v.d. Eijnden Veehandel B.V.

    wagen
  • Biggen
  • transport biggen

Varkenshandel

Vanuit het verleden is M. v.d. Eijnden Veehandel B.V. een vrije handelaar voor slachterijen. We staan bekend als een betrouwbare partner met verstand van zaken. Constant streven we ernaar de hoogst mogelijke prijs te genereren en onze klanten te helpen zoveel mogelijk rendement te bewerkstelligen. Persoonlijk contact vinden we belangrijk; bijna wekelijks komen we bij onze klanten over de vloer. Het transport van de varkens en zeugen naar de slachterijen en het vervoer van de biggen van onze fokkers naar onze mesters, verzorgen we middels onze eigen transportfaciliteiten. We beschikken over een wagenpark waarmee de varkens, zeugen en biggen onder de juiste condities worden vervoerd.